برچسب: ردیاب تناسب اندام

دستگاه ردیاب تناسب اندام ۰

بررسی دستگاه ردیاب تناسب اندام Withings Activité Steel

از میان دستگاه های کوچکی که برای ردیابی تناسب اندام وارد بازار شده است می توان به Withings Activité Steel نیز اشاره کرد. این دستگاه دارای سنسورهای بیشتری جهت ردیابی تناسب اندام است. همچنین...

ردیاب تناسب اندام ۰

بررسی دستگاه Misfit Ray، جدیدترین ردیاب تناسب اندام

وقتی اولین بار چشم به دستگاه کوچک Misfit Ray اندازید، ناخوداگاه پلک خواهید و متعجب از این دستگاه می شوید. دستگاه Misfit Ray یک ردیاب تناسب اندام است که برای مشکلات مربوط به اندام...