برچسب: سایبری،ناتوی

cyber-nato.jpg ۰

ما و ناتوی سایبری

به گزارش ای ماسیس : علی شمیرانی – بیست و د ومین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۸۳ تشکیل شد تا برای پایان دادن به سلطه استعمارگونه رسانه‌ای کشورهای پیشرفته، دولت‌ها را مسوول...