برچسب: سیارات،فراخورشیدی،کشف سیارات فرا خورشیدی،

976470_316.jpg ۰

سیارات فراخورشیدی چگونه کشف می‌شوند؟

به گزارش ای ماسیس : بیست سال پیش ستاره‌شناسان توانستند اولین سیاره‌ی فراخورشیدی را کشف کنند. آن‌ها سر از پا نمی‌شناختند چرا که این یافته، بابی جدید در اکتشافات فضایی و شناخت عالم بود....