برچسب: سیستم های هوشمندسازی ساختمان

سیستم های هوشمندسازی ساختمان ۰

قابلیت های سیستم های هوشمندسازی ساختمان

سیستم های هوشمندسازی ساختمان با هدف کنترل اجزای مختلف یک واحـد مسکـونی در قالب یک پکیج کنترلی، تحـت پروتـکل های مختـلف (KNX, LON, Backnet, Modbus, CAN-bus, M-Bus,…) و به شکل بی سیم (wireless) در اختیار کاربران...