برچسب: سیستم پرداخت پول اثر انگشت برای گردشگران

index(2) ۰

سیستم پرداخت پول با اثر انگشت

کشور ژاپن برنامه ای را در دست دارد که به موجب این برنامه تصمیم دارد تا مزایایی برای گردشگرانی که به این کشور وارد میشوند فراهم کند تا گردشگران و مسافران بتوانند با استفاده...