برچسب: شرکت مخابرات ایران

اینترنت مخابرات ۰

اعمال تعرفه جدید اینترنت مخابرات از اول مرداد

سخنگوی شرکت مخابرات ایران به اقدام کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تعدیل و منطقی کردن تعرفه اینترنت اشاره کرد و گفت: تعرفه جدید از ابتدای مرداد ماه در مجموعه شرکت مخابرات ایران...