برچسب: شیشه های الکتروکرومیک

10335-soladigm_windows ۰

با شیشه های هوشمند نیازی به پرده نیست

با شیشه های هوشمند نیازی به پرده نیست پژوهشگران آزمایشگاه ملی لورنس برکلی در ایالات متحده ماده ای را تولید کردند که وقتی ولتاژ الکتریکی به آن اعمال میشود به طور انتخابی مانع از...