برچسب: عمل جراحی

سامسونگ گلس در پزشکی ۰

گوگل گلس در دنیای پزشکی

گوگل گلس در دنیای پزشکی یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین بیمارستانهای کشور امریکا برای پزشکان خود از عینک هوشمند گوگل گلس، استفاده میکند.این روزها نسخه جدید بارکد های محصولات و نرم افزار ها...