برچسب: غول‌ها

636112827841136558.jpg ۰

در قلمرو غول‌ها

به گزارش ای ماسیس : اولین بار سِر ریچارد اوون، زیست‌‌شناس، کالبدشناس تطبیقی و دیرین‌شناس انگلیسی سال۱۲۲۱/ ۱۸۴۲، واژه دایناسور (Dinosauria) را به معنای خزندگان بزرگ ترسناک ابداع کرد. این موجودات در دوران زمین‌شناسی...