برچسب: فضای سایبر، ارتش چک

1023630_359.jpg ۰

فتح فضای سایبر توسط ارتش چک

به گزارش ای ماسیس : دولت جمهوری چک خواهان قرار گرفتن موضوع امنیت سایبری، تحت نظر نهادهای نظامی است. وب سایت سایبربان: دولت جمهوری چک خواهان قرار گرفتن موضوع امنیت سایبری، تحت نظر نهادهای...