برچسب: فِراری GTC4 Lusso T،فِراری

1006238_113.jpg ۰

معرفی رسمی فِراری GTC4 Lusso T

به گزارش ای ماسیس : نمایشگاه پاریس امسال یک مهمان بسیار ویژه خواهد داشت: فِراری GTC4 Lusso T، نخستین فرزند صاحب مارانللو با ۴ صندلی و پیشرانه توربوشارژ شده! وب سایت پدال – امین...