برچسب: قرص‌های ضد آفتاب،فناوری های شگفت انگیز،موبایل‌هایی به قطر کاغذ، ساخت دندان طبیعی،

1009696_686.jpg ۰

فناوری های شگفت انگیزی که باید منتظرشان بمانیم

به گزارش ای ماسیس : ما انسان ها در زمانی زندگی می‌کنیم که رؤیاهای گذشتگان به واقعیت پیوسته است، اما خودمان هم رؤیاهایی در سر داریم که در زمان فرزندان‌مان به واقعیت خواهد پیوست....