برچسب: لوازم خانگی هوشمند

قهوه جوش هوشمند ۰

توانایی های قهوه جوش هوشمند

توانایی های قهوه جوش هوشمند این روزها شاهد هوشمند شدن تمامی وسایل و ابزارهای خانه هستیم. بطوری که قهوه جوش نیز از قافله هوشمندسازی عقب نمانده است. به نظر می رد دم کردن یک...

آشپزخانه هوشمند ۰

تلاش برای توسعه لوازم خانگی هوشمند

تلاش برای توسعه لوازم خانگی هوشمند شبکه هوشمند به معنای یکپارچه سازی اجزای یک سیستم است بطوری که با حرکت یکی از بخش، سایرین نیز به تبع آن مسئولیت های خود را بر عهده...