برچسب: ماده خود ترمیمی

432435436546 ۰

پوست مصنوعی انعطاف پذیر

پوست مصنوعی انعطاف پذیر محققان آمریکایی با ترکیب نانو ذرات طلا و نوعی پلیمر توانستند لایه انعطاف پذیرخودترمیم شونده که میتوان به عنوان پوست مصنوعیاستفاده کرد را ابداع کنند.این ماده با هر بار ترمیم...