برچسب: ماشین زمان،سفر در زمان،رویای سفر در زمان

999017_195.jpg ۰

آیا رویای ماشین زمان و سفر در زمان عملی خواهد شد؟

به گزارش ای ماسیس : از اوایل قرن بیستم و با ارائه‌ی نظریه‌ی نسبیت خاص و سپس نسبیت عام ا‌نشتین، ناگهان همه‌چیز تغییر کرد. نظریه‌ی نسبیت نشان داد که جریان زمان برخلاف تصور نیوتن،...