برچسب: مایکروسافت در سال 2017 موبایل

ماکروسافت ۰

مایکروسافت در سال ۲۰۱۷ موبایل به بازار میدهد

مایکروسافت در سال ۲۰۱۷ موبایل به بازار میدهد مدت زیادی بود که مایکروسافت از ساختن موبایل داشت حرف میزد که با حتی بنابه شایعاتی میگفتند تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶ مایکروسافت موبایل به بازار...