برچسب: مغز

اینترنت با مغز ۰

اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟

اینترنت یکی از فناوری‌هایی بود که همانند بسیاری دیگر از فناوری‌های وارداتی پس از ورود به کشور به‌سرعت فراگیر شد و البته مثل همیشه قبل از آن‌که فرهنگ استفاده از این فناوری به کشور...

فن‌آوری پزشک مغز ۰

کشف فن‌آوری ترمیم بافت آسیب دیده مغز

محققان مرکز “اکتشافات پزشکی «سانفورد برنهام» اخیراً به فن‌آوری جدیدی برای ترمیم سلول‌های آسیب دیده مغز دست یافتند. هر سال حدود ۲.۵ میلیون نفر در آمریکا به علت تصادفات جاده‌ای، زمین خوردن و حوادث...