برچسب: مقاومت دارویی،دارو،

1001145_965.jpg ۰

روش جدید مقابله با مقاومت دارویی

به گزارش ای ماسیس : یک تیم تحقیقاتی بین المللی با ساخت مولکول های مصنوعی به مقابله با مقاومت دارویی در بدن پرداخته است. خبرگزاری مهر – علیرضا کمندی: یک تیم تحقیقاتی بین المللی...