برچسب: موبایل ۲۰۰ دلاری،رم 4 گیگ،شرکت بلو ،Blu،Life One X2