برچسب: موتور کوانتومی،قوانین فیزیک

1032458_839.jpg ۰

نقض قوانین فیزیک توسط موتور کوانتومی

به گزارش ای ماسیس : موتورکوانتومی ”غیرممکن“ که قوانین فیزیک را نقض کرده به زودی در فضا آزمایش می‌شود. چند سال پیش، پژوهشگران مرکز جانسون اسپیس ناسا، سیستمی اختراع کردند که بدون نیاز به...