برچسب: نانو ذرات طلا

556154_654 ۰

بهداشت دهان و دندان با فناوری نانو ربات ونانوذرات

بهداشت دهان و دندان با فناوری نانو ربات ونانوذرات دانشمندان دهان شویه های نانو رباتی را ابداع کرده اند که این نانو رباتها میتوانند از دهان شویه ها و یا از خمیر دندانها وارد...

432435436546 ۰

پوست مصنوعی انعطاف پذیر

پوست مصنوعی انعطاف پذیر محققان آمریکایی با ترکیب نانو ذرات طلا و نوعی پلیمر توانستند لایه انعطاف پذیرخودترمیم شونده که میتوان به عنوان پوست مصنوعیاستفاده کرد را ابداع کنند.این ماده با هر بار ترمیم...