برچسب: هوشمندسازی ساختمان

آشپزخانه-اسمارت-2 ۰

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان

اتوماسیون ساختمان به معنای کنترل خودکار سیستم های گرمایشی، تهویه هوای مطبوع، روشنایی و سایر سیستم ها، با استفاده از روش های الکترونیکی می باشد. هدف از  سیستم مدیریت هوشمند ساختمان آسایش ساکنین، عملکرد...