برچسب: هولولنز با اپلیکیشن تقویم و ایمیل

index ۰

هولولنز مایکروسافت با اپلیکیشن مخصوص ایمیل و تقویم

هولولنز مایکروسافت با قابلیت های جدید وتغییر سبک زندگی رونمایی شد.قرار است این هولولنز جدید تجارب جدیدی مانند تبدیل اتاق نشیمن به صحنه ای از یک بازی ویدئویی یا تغییر نگرش ما نسبت به...