برچسب: پرداخت پول با اثر انگشت

index(2) ۰

سیستم پرداخت پول با اثر انگشت

کشور ژاپن برنامه ای را در دست دارد که به موجب این برنامه تصمیم دارد تا مزایایی برای گردشگرانی که به این کشور وارد میشوند فراهم کند تا گردشگران و مسافران بتوانند با استفاده...