برچسب: پرستاری ،هوشمند

1017330_827.jpg ۰

پرستاری از کودک هوشمند شد

به گزارش ای ماسیس : در نمایشگاه سالانه robobusiness از روباتی هوشمند که مسئولیت پرستاری از کودک را بر عهده دارد رونمایی شد. روزنامه فرصت امروز: در نمایشگاه سالانه robobusiness از روباتی هوشمند که مسئولیت...