برچسب: کاهش عوارض دارو با میکروچیپ

1462447962480 ۰

کاهش اثر مخرب دارو بر روی کلیه توسط یک میکروچیپ

محققین دانشگاه میشیگان میکروچیپی را ابداع کردند که می تواند به طور دقیق اثر هر دارو را بر کلیه های انسان ارزیابی کند.این وسیله علاوه بر شناخت اثرات مخرب داروها،می تواند بهترین حالت استفاده...