برچسب: کسب و کار دیجیتالی

کسب و کار اینترنتی ۰

شرکت هایی که از محتواهای ایجاد شده توسط کاربران (UGC) استفاده می کنند

محتوای ایجاد شده توسط کاربر (User Generated Content) با نام مخففUGC  شناخته شده اند که برخی از صاحبان کسب و کارها از این روش برای تولید محتوا استفاده می کنند. برای این کار کافی...

کسب و کارهای اینترنتی ۰

تاثیر تیپ شخصیتی در موفقیت در کسب و کارهای اینترنتی

شناخت تیپ شخصیتی تاثیر زیادی در زمان شروع کسب و کارهای اینترنتی دارد. باید ویژگی های عینی خودتان را در ردیف کارمندان آینده نگر قرار دهید. ارزیابی نقاط قوت و ضعف شخصیتی در این...