برچسب: گورستان،ماموت ،روسیه

1004850_968.jpg ۰

کشف گورستان ماموت ها در روسیه

به گزارش ای ماسیس : دیرینه شناسان در روسیه توانستند در منطقه سیبری این کشور بزرگ ترین گورستان ماموت ها را کشف کنند که با توجه به شرایط محیطی بقایای استخوانی این حیوانات منقرض...