Tag Archive : اتصال مغز

۰
اتصال مغز به اینترنت

اتصال مغز به اینترنت!

       دانستنی های پزشکی      ۲۶ بهمن, ۱۳۹۴

اتصال مغز به اینترنت! تصور کنیداگر مغز ها به شبکه متصل باشند میتوان با فکر کردن به یک مفهوم،آن را به شخص دیگری در آن سوی دنیا ارسال کرد.گرچه هنوز تا رسیدن به آن مرحله فاصله زیادی داریم،اما پژوهشی که…… بیشتر »