Tag Archive : اتو بخار سرامیکی هوشمند

۰
اتو بخار هوشمند

قابلیت های اتو بخار سرامیکی هوشمند

       زندگی نو / ویژه      ۱۰ اسفند, ۱۳۹۴

قابلیت های اتو بخار سرامیکی هوشمند اتو بخارها همگی دارای امکاناتی از قبیل دهنه آب پاش ورودی آب پر کن، دکمه چرخشی تنظیم بخار، دکمه بخار پشت سرهم و دکمه آب پاش می باشد. اما قابلیت های اتو بخار سرامیکی…… بیشتر »