Tag Archive : اسرار قطب جنوب،جلبک

۰
1008292_527.jpg

رمزگشایی از اسرار قطب جنوب با یک جلبک!

       راز های علم / زندگی نو      ۵ مهر, ۱۳۹۵

به گزارش ای ماسیس : دانشمندان فکر می‌کنند یکی از قدیمی ترین اسرار قطب جنوب را حل کرده اند اما این کشف پیش‌بینی خوبی برای آینده این بخش سراسر یخ ندارد. وب سایت کلیک: دانشمندان فکر می‌کنند یکی از قدیمی…… بیشتر »