Tag Archive : افزایش رو به رشد اندام ها

۰
دست و پای مصنوعی

اندام مصنوعی راهی رو به رشد دارند……..

       دانستنی های پزشکی      ۱۵ آذر, ۱۳۹۴

اندام ساختگی، برسازه یا اندام مصنوعی ، سازه‌ای است که با بازسازی بخش‌هایی از بدن با روش برسازی یا اندام‌سازی یا اندام مصنوعی گفته می‌شود. در واقع برسازی یا اندام‌سازی جایگزین بخش یا عضو یا اندام از دست رفته می‌شود…… بیشتر »