اکسیژن جو زمین در حال کاهش است

به گزارش ای ماسیس : خونسردی تان را حفظ کنید، ولی زمین در حال از دست دادن اکسیژن است. سطح این گاز در اتمسفر طی ۸۰۰ هزار سال گذشته در حدود ۰.۷ درصد کاهش یافته، و محققین هنوز نمی دانند دلیل این روند نزولی چیست. وب سایت دیجیتاتو – حمید مقدسی: خونسردی تان را حفظ […]