Tag Archive : بازاریابی دیجیتال

۰
کسب و کار دیجیتالی

نظریات بازاریابی دیجیتال در کارگاه آموزشی آتلانتا

       کسب و کار دیجیتال      ۱۶ اسفند, ۱۳۹۴

نظریات بازاریابی دیجیتال در کارگاه آموزشی آتلانتا در یکی از شهرهای آتلانتا یه کارگاه آموزشی برای آموزش تاکتیک ها و روش های بازاریابی دیجیتال برگزار گردید. در این کارگاه مجموعه ای اصول بازاریابی دیجیتال برای صاحبان کسب و کار طراحی…… بیشتر »