Tag Archive : بازنویسی پرونده پزشکی با گوگل گلس

۰
index

بازنویسی پرونده پزشکی توسط گوگل گلس

       دانستنی های پزشکی      ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۵

عینک گوگل(گوگل گلس) به کمک پزشکان می آید. کارکنان شرکت  Augmedix با استفاده از عینک گوگل در رائه به خدمات پزشکی ،توانستند یادداشت های پزشکان را بازنویسی کنند و همچنین پرونده الکترونیکی پزشکی بیماران را به روز رسانی کنند. شرکت…… بیشتر »