Tag Archive : بالهای هواپیما ،بالچه

۰
1030630_757.jpg

چرا از «بالچه» در انتهای بالهای هواپیما استفاده می شود؟

       منتخب      ۲۷ مهر, ۱۳۹۵

به گزارش ای ماسیس : بالچه ها کشیدگی ناشی از بلند شدن هواپیما را کاهش می دهند.بالچه ها باعث می شوند که بالها بتوانند در فرایند بلند شدن نقش موثرتری ایفا نمایند. این امر سبب می شود به نیروی کمتری…… بیشتر »