1014653_640.jpg

برخورد با کارشکنی در ترابرد پذیری موبایل

به گزارش ای ماسیس : وزیر ارتباطات با بیان اینکه کمیته بررسی میدانی اجرای درست طرح ترابردپذیری موبایل تشکیل شده است، از برخورد جدی با اپراتورهایی خبر داد که در این زمینه کارشکنی می کنند. خبرگزاری مهر – معصومه بخشی پور: وزیر ارتباطات با بیان اینکه کمیته بررسی میدانی اجرای درست طرح ترابردپذیری موبایل تشکیل […]