Tag Archive : تلسکوپ اپتیکی،تلسکوپ اپتیکی ایران،

۰
1001161_834.jpg

تلسکوپ اپتیکی ایران به بهره‌برداری می‌رسد

       منتخب      ۲۹ شهریور, ۱۳۹۵

به گزارش ای ماسیس : رئیس سازمان فضایی ایران گفت: مراحل نصب تلسکوپ پروژه سیستم اپتیکی زمین پایه رصد اجرام فضایی در مرکز فضایی ماهدشت در مرحله اتمام است و این پروژه مهرماه در هفته جهانی فضا بهره برداری می…… بیشتر »