987365_678.jpg

۴K ،۸K یا HDR؟ مسئله این است

به گزارش ای ماسیس : اگر در بازار تلویزیون و نمایشگر چرخی زده باشید و بخواهید یکی از تازه ترین مدل های موجود را به خانه بیاورید، آن وقت حتما با اصطلاح های گیج کننده ای مانند ۴K، اولترا اچ دی (یا UHD) و ۸K مواجه شده اید. آیا این اصطلاح ها به تفاوت خاصی […]