Tag Archive : تکنولوژی عینک گوگل

۰
سامسونگ گلس در پزشکی

گوگل گلس در دنیای پزشکی

       دانستنی های پزشکی      ۱ اسفند, ۱۳۹۴

گوگل گلس در دنیای پزشکی یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین بیمارستانهای کشور امریکا برای پزشکان خود از عینک هوشمند گوگل گلس، استفاده میکند.این روزها نسخه جدید بارکد های محصولات و نرم افزار ها توسط کدها یQR قابل نمایش است.