Tag Archive : حسگر بیوسنتز

۰
حس گر بیولوژیک

حسگر بیولوژیک

       دانستنی های پزشکی      ۲۵ بهمن, ۱۳۹۴

حسگر بیولوژیک ویا بیوسنسور نام گروهی از حسگرها است که به گونه ای طراحی شده اند تا بتوانند تنها با یک ماده خاص واکنش نشان دهد.نتیجه این واکنش به صورت پیامهایی در می اید که ریز پردازنده میتواند آن ها…… بیشتر »