1001288_300.jpg

آیا دمای سطح خورشید کمتر از هسته است؟

به گزارش ای ماسیس : یکی از مسائل عجیبی که در مورد فضا مطرح می شود این است که شرایط آنطور که انتظارش را داریم نیستند و گاهی حتی برخلاف عقل سلیم پیش می روند. وب سایت دیجیاتو – مریم موسوی: یکی از مسائل عجیبی که در مورد فضا مطرح می شود این است که […]