جلوگیری از عادت های نامناسب با دستبند هوشمند

دانشمندان هندی دستبند هوشمندی را ابداع کردند که می تواند در کاربر از عادت های نامناسب رفتاری جلوگیری کند.   این دستبند توانایی تشخیص مشکلات رفتاری در کاربر خود را دارد و در زمانی که کاربر در حال انجام یک عادت نامناسب مانند جویدن ناخن ها یا مکیدن شصت است دستبند با به ارتعاش در […]