919839_235.jpg

این شهرها حرف اول را در تکنولوژی می زنند

به گزارش ای ماسیس : شهر‌هایی که بیشترین رشد را دارند، آن‌هایی خواهند بود که به فناوری‌های روز وابسته هستند و برای مردم فرصت‌های جدیدی در زمینه توسعه فناوری فراهم می‌کنند. وب‌سایت آی تی رسان: سازمان سلامت جهانی پیش بینی کرده که در کمتر از ۳۵ سال، دو سوم از جمعیت جهان در روستاها و […]