Tag Archive : ربات های جدید نرم و منعطفی

۰
ربات های زیر دریا

تحقیقی درباره روبات انعطاف پذیر پیش رونده در زیر آب

       دانستنی های پزشکی / گجت ها / ویدئو / ویژه      ۱۳ بهمن, ۱۳۹۴

ربات های جدید نرم و منعطفی در شهر وجود دارند و آماده کسب و کارهای جدی زیر آب هستند. می توانید “نرم انگشتان” را به عنوان ماشین راه دور جدیدی ببینید که برای گرفتن و نمونه برداری با دقت از…… بیشتر »