Tag Archive : رنو 5،خوردو رنو،شزکت خوردو سازی رنو

۰
636106578024505448.jpg

رنو ۵: کوچک دوست داشتنی

       دنیای خودرو      ۷ مهر, ۱۳۹۵

به گزارش ای ماسیس : خودروی طبقه متوسط جامعه و در عصر حکومت پیکان دولوکس ، جایگزینی برای افرادی از پیکان خوششان نمی آمد. سال ها بعد هم با ارزان شدن بهای آن ، برای جوانان و افرادی که می…… بیشتر »