Tag Archive : زیرساخت های بشر،جنگ،خرابکار،

۰
1000165_914.jpg

بزرگترین خرابکارهای زیرساخت های بشر

       منتخب      ۳۱ شهریور, ۱۳۹۵

به گزارش ای ماسیس : زیرساخت های حیاتی مثل حصارهای الکتریکی، شبکه های ارتباطی و سیستم های ترافیکی درواقع استخوان بندی شهرها را تشکیل می دهند. مداخله در آن ها جریان عادی زندگی شهری را سریعا از بین می برد……. بیشتر »