Tag Archive : سرشماری اینترنتی،آمار

۰
sarshiomari.jpg

درس‌های نخستین سرشماری اینترنتی

       زندگی نو / ویژه      ۱۱ مهر, ۱۳۹۵

به گزارش ای ماسیس : زهرا میرخانی – “به زمان اجرای سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ۱۳۹۵، .. روز …. ساعت…. دقیقه و … ثانیه مانده است.” در شرایطی که در صفحه نخست سامانه سرشماری اینترنتی، مرکز آمار ایران لحظه‌شماری…… بیشتر »