fd-news-feb-19

این ماشین می تواند از روی دست انداز ها بدون لرزش عبور کند!

این ماشین می تواند از روی دست انداز ها بدون لرزش عبور کند!

دو ماه پیش زمانی که Ford Fusion V6 Sport در موتورشوی دیترویت معرفی شد انتظار می رفت که این ماشین به کمک فنر های هوشمندی که به صورت اتوماتیک شوک و لرزش را به منظور کاهش ضربه کنترل می کنند مجهز باشد. اکنون فورد به طور عملی و تصویری این امکان را به نمایش می گذارد، واقعا شگفت انگیزه! بیشتر بخوانید دربارهاین ماشین می تواند از روی دست انداز ها بدون لرزش عبور کند!