Tag Archive : سیستم روشنایی هوشمند

۰
سیستم روشنایی هوشمند 1

عملکرد سیستم الکتریکال و روشنائی هوشمند

       زندگی نو      ۱۴ اسفند, ۱۳۹۴

عملکرد سیستم الکتریکال و روشنائی هوشمند سیستم الکتریکال و روشنائی هوشمند برای چراغ های منزل از راه دور به شکل انعطاف پذیری انجام می شود. در این سیستم برنامه هایی ساده برای مدیریت انرژی در نظر گرفته شده که متناسب…… بیشتر »